کوپلر میلگرد

انواع کوپلرمیلگرد

به‌طور عمده انواع کوپلر به‌شرح زیر هستند:

  • کوپلر میلگرد رزوه‌ای …

کوپلر موقعیت

کوپلر موقعیت،این نوع از کوپلرها برای حالتی طراحی شده اند که …

کوپلر پیچی

زمانیکه طول آرماتورهای مورد استفاده کوتاه باشند برای ایجاد اتصال مکانیکی …